วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ

"วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอนครหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้นำ หอยครก นำ้นมถั่วเหลือง การสานใบมะพร้าว และนำผลิตภัณฑ์จากศุนย์ฝึกไปจำหน่ายในงาน มีประชาชนและนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก